De regels.
In Nederland.

Als in de plaatselijke verordening geen regels zijn vastgelegd betreffende asverstrooiing, mag je in principe overal as verstrooien. Er is wel altijd toestemming nodig van de eigenaar. Plaatsen waar men nooit as mag verstrooien: op speelplaatsen voor kinderen of de directe omgeving ervan en op verharde wegen.
Staatsbosbeheer heeft mooie gebieden waar je met certificaat mag uitstrooien.

De oplossing.
TOLAD.

TOLAD biedt u de mogelijkheid om al het papierwerk te omzeilen, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is, namelijk de laatste wandeling met uw dierbare. Als u een TOLAD aanschaft kunt u direct een officieel certificaat bij ons aanvragen voor de laatste rustplaats van uw dierbare. U ontvangt van ons dan samen met de TOLAD een certificaat waarmee u ongestoord op pad kunt, en alleen maar bezig hoeft te zijn met een mooi afscheid.