Skip to main content

As uitstrooien in Nederland

TOLAD heeft per provincie en gemeente uitgezocht of er met de TOLAD verstrooid mag worden. Asverstrooiing met de TOLAD in Nederland mag omdat er kleine dotjes as niet op, maar naast het pad verspreid worden -en over een groot gebied- daardoor bent u derden niet tot hinder.

Enkele (logische) uitzonderingen:

 • Niet op privé terrein zonder toestemming
 • Niet op verharde wegen
 • Niet op openbare speelplaatsen

Deze regelgevingen zijn per gemeente opgenomen in lokale APV regelingen.
Deze APV regelingen zijn onderhevig aan wijzigingen.
Wilt u de allerlaatste status inzien per gemeente volg dan onderstaande stappen
•⁠ ⁠Typ in de Google zoekbalk bijvoorbeeld apv Schijndel asverstrooiing
•⁠ ⁠Klik op de link
•⁠ ⁠Ga vervolgens naar (doorgaans) Hoofdstuk 5 over toestemming incidentele asverstrooiing
•⁠ ⁠Ga vervolgens naar (doorgaans) Afdeling 9 over incidentele asverstrooiing
•⁠ ⁠Ga vervolgens naar (doorgaans) Artikel 5 over incidentele asverstrooiing

Heeft u verder nog vragen dan staan wij u natuurlijk ook altijd graag te woord.

Wettelijke regelgeving as verstrooien

TOLAD heeft het product afgestemd om te voldoen aan alle regelgevingen omtrent het verstrooien van as. Onderstaand vindt u een selectie uit het wetboek (Wlb art. 59, lid 2 en art. 66a, lid 2).

Asverstrooiing op een dierbare plaats (incidentele asverstrooiing) Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1998 heeft er toe geleid dat nabestaanden de mogelijkheid krijgen om de as van overledenen op een zelf gekozen plek te verstrooien.

Op deze wijze is tegemoetgekomen aan een maatschappelijke wens om te verstrooien buiten een permanent daartoe bestemd terrein zoals het strooiveld bij crematoria en begraafplaatsen.
Incidentele verstrooiing door de nabestaanden op een voor de overledene dierbare plek mag in beginsel overal, tenzij anders geregeld.

De Wet op de lijkbezorging stelt geen nadere regels omtrent deze incidentele asverstrooiing. Vanuit milieu-optiek levert een eenmalige asverstrooiing geen bezwaar op. Overheden kunnen met behulp van het bestaande instrumentarium regelend optreden. Dit mag niet betekenen dat incidenteel verstrooien praktisch gezien onmogelijk wordt.

Ook mag de mogelijkheid om incidenteel te verstrooien in principe niet worden gebonden aan een vergunningvereiste. Zo kunnen gemeenten in een verordening regels opnemen betreffende de incidentele asverstrooiing. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hiertoe een circulaire met twee modelbepalingen APV opgesteld. De ene variant staat verstrooiing overal toe, met uitzondering van enkele plaatsen, zoals openbare wegen, stoepen, pleinen en dergelijke. De andere variant verbiedt verstrooiing met uitzondering van met name genoemde locaties.

In de praktijk blijkt dat deze laatste variant niet of nauwelijks wordt toegepast. De overheid heeft de volgende instrumenten om daarin regelend op te treden: · Door middel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen gemeenten nadere regels stellen om incidentele asverstrooiing te reguleren. Zo kunnen regels worden gesteld aan het verstrooien op openbare plaatsen en het verstrooien op bepaalde tijdstippen. · Artikel 6 van de Wet Bodembescherming geeft de mogelijkheid een AMvB vast te stellen met betrekking tot asverstrooiing op de bodem. Het Ministerie van VROM heeft echter aangegeven dat zij dit niet overweegt vanwege het geringe bodembeschermingbelang.

Mag je overal as uitstrooien?

As uitstrooien met de TOLAD is beter voor het milieu omdat de kleine dotjes as verspreid worden over enkele honderden meters tot 2km. Dat is beter dan uitstrooien op één plek waar een grote hoeveelheid as achterblijft. Het verstrooien van de as met de TOLAD gebeurt naast het pad waardoor andere mensen er geen last van ondervinden. Mensen zullen ook geen aanstoot nemen aan een groep wandelaars die wandelen met een TOLAD.

Als er in de plaatselijke verordening geen regels over zijn vastgelegd, mag u in principe overal as uitstrooien.

As uitstrooien op Gemeentegrond

As uitstrooien op grond van de gemeente is toegestaan tenzij hiervoor iets is opgesteld in de APV. Er zijn weinig gemeenten in Nederland die hiervoor iets hebben vastgelegd. Bij de meeste gemeentes kunt u dus gewoon as uitstrooien. Bekijk ons overzicht om te kijken hoe het zit bij de gemeente waar u as wilt verstrooien.

As uitstrooien in gebieden van Staatsbosbeheer

In gebieden van Staatsbosbeheer heeft u wel toestemming nodig om as uit te strooien. U kunt de toestemming via Staatsbosbeheer regelen.

Plaatsen waar u vrijwel altijd as uit mag strooien:

Plaatsen waar u nooit as mag uitstrooien zijn:

 • Op weilanden
 • Op verharde wegen
 • Op of in de buurt van speelplaatsen voor kinderen
 • Op plaatsen waar gebruik wordt gemaakt van grondwater
» Bekijk TOLAD in de webshop

As uitstrooien: wat gaat er aan vooraf

Voordat de as verstrooid kan worden moet deze 4 weken in bewaring blijven bij het crematorium, in een afgesloten ruimte. Dit is wettelijk vastgelegd en in deze weken kunt u dus niks met de as doen. Deze periode is een mooi moment om na te denken wat u met de as wilt gaan doen. Dit ligt natuurlijk ook aan de wensen van de overledene zelf. U kunt ervoor kiezen om de as te verstrooien, bijvoorbeeld in een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Daarnaast kunt u een kleine hoeveelheid as bewaren, bijvoorbeeld in een HALO mini-urn.

As verstrooien met de TOLAD

Wanneer u ervoor kiest om de as uit te strooien met de TOLAD zal de as door het crematorium of door u zelf in de TOLAD worden gedaan. Is er iets niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen? Bel Karin!

Karin staat u graag te woord voor al uw vragen over het uitstrooien met de TOLAD.  Bereikbaar tussen 10:00 en 20:00 via 073-2032144.

Bel Karin via 073 20 321 44

As uitstrooien
Mogelijkheden voor asbestemming.

Na de crematie van uw dierbare kunt u de as uitstrooien op het strooiveld van het crematorium of krijgt u desgewenst de as mee naar huis om deze zelf een bestemming te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

 • de as geleidelijk verstrooien met de TOLAD tijdens een wandeling
 • de as thuis bewaren in een urn of mini-urn
 • de as bijzetten in een urnenmuur
 • de as in een assieraad bewaren
 • de as uitstrooien met de cassette of strooikoker op 1 plek
 • de as laten uitstrooien op zee
 • de as uitstrooien middels een heliumballon
 • de as in de bio-urn begraven of te water laten

De TOLAD is een wandelstok die u vult met de as. Op een zelf gekozen moment maakt u, alleen of met anderen, een wandeltocht met de TOLAD. Bij iedere stap zet u de stok op de grond en drukt deze licht in: zo laat u telkens een beetje as vrij.

» Bekijk de TOLAD in de webshop
Bel mij terug
hart van verstrooide as
tolad-strand
De foto's laten zien hoe de dotjes van de TOLAD na een paar dagen volledig door de natuur worden opgenomen.

In het bos.
Dag 1.

In het bos.
Dag 5.

De regels.
In Nederland.

Als er in de plaatselijke verordening geen regels over zijn vastgelegd, mag u in principe overal as verstrooien. Er is wel altijd toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Plaatsen waar u nooit as mag verstrooien: op speelplaatsen voor kinderen of in de directe omgeving ervan en op verharde wegen.
Staatsbosbeheer heeft mooie gebieden waar u met een certificaat mag uitstrooien.

De oplossing.
TOLAD.

TOLAD biedt u de mogelijkheid om al het papierwerk te omzeilen, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is, namelijk een mooi afscheid van uw dierbare. Als u een TOLAD aanschaft, kunt u namelijk direct een officieel certificaat bij ons aanvragen waarmee u ongestoord op pad kunt.

Laten verstrooien.
In het gebied van uw keuze.

Als u liever niet zelf de as van uw dierbare verstrooit, dan kunnen wij dat voor u doen tijdens een wandeling met de TOLAD in het door u gekozen gebied. De kosten voor het laten verstrooien bedragen €175.

» Bekijk TOLAD in de webshop
as uitstrooien in de natuur
× Heb je een vraag?