Skip to main content

As uitstrooien in provincie Zuid-Holland

TOLAD heeft per provincie en gemeente uitgezocht of er met de TOLAD verstrooid mag worden. Asverstrooiing met de TOLAD in Zuid-Holland mag omdat er kleine dotjes as niet op, maar naast het pad verspreid worden -en over een groot gebied- daardoor bent u derden niet tot hinder.

Enkele (logische) uitzonderingen:

 • Niet op privé terrein zonder toestemming
 • Niet op verharde wegen
 • Niet op openbare speelplaatsen

Deze regelgevingen zijn per gemeente opgenomen in lokale APV regelingen maar mogelijk onderhevig aan wijzigingen, wij hebben het nog nooit eerder meegemaakt, maar wilt u toch de allerlaatste status van de huidige APV regelingen per gemeente inzien? Dan kan dat op de website van overheid.nl. Heeft u verder nog vragen staan wij u natuurlijk ook altijd graag te woord.

Groen =  Volgens de APV is as uitstrooien toegestaan met de TOLAD.

 • Delft
 • Den-Haag
 • Dordrecht
 • Goeree Overflakkee
 • Gorinchem
 • Gouda
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Hellenvoetsluis
 • Hendrik Ido Ambacht
 • Leidschendam-voorburg
 • Lisse
 • Maassluis
 • Midden-Delfland
 • Molenlanden
 • Nieuwkoop
 • Nissewaard
 • Noordwijk
 • Rotterdam
 • Zoetermeer

Wettelijke regelgeving as verstrooien

TOLAD heeft het product afgestemd om te voldoen aan alle regelgevingen omtrent het verstrooien van as. Onderstaand vindt u een selectie uit het wetboek (Wlb art. 59, lid 2 en art. 66a, lid 2).

Asverstrooiing op een dierbare plaats (incidentele asverstrooiing) Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1998 heeft er toe geleid dat nabestaanden de mogelijkheid krijgen om de as van overledenen op een zelf gekozen plek te verstrooien.

Op deze wijze is tegemoetgekomen aan een maatschappelijke wens om te verstrooien buiten een permanent daartoe bestemd terrein zoals het strooiveld bij crematoria en begraafplaatsen.
Incidentele verstrooiing door de nabestaanden op een voor de overledene dierbare plek mag in beginsel overal, tenzij anders geregeld.

De Wet op de lijkbezorging stelt geen nadere regels omtrent deze incidentele asverstrooiing. Vanuit milieu-optiek levert een eenmalige asverstrooiing geen bezwaar op. Overheden kunnen met behulp van het bestaande instrumentarium regelend optreden. Dit mag niet betekenen dat incidenteel verstrooien praktisch gezien onmogelijk wordt.

Ook mag de mogelijkheid om incidenteel te verstrooien in principe niet worden gebonden aan een vergunningvereiste. Zo kunnen gemeenten in een verordening regels opnemen betreffende de incidentele asverstrooiing. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hiertoe een circulaire met twee modelbepalingen APV opgesteld. De ene variant staat verstrooiing overal toe, met uitzondering van enkele plaatsen, zoals openbare wegen, stoepen, pleinen en dergelijke. De andere variant verbiedt verstrooiing met uitzondering van met name genoemde locaties.

In de praktijk blijkt dat deze laatste variant niet of nauwelijks wordt toegepast. De overheid heeft de volgende instrumenten om daarin regelend op te treden: · Door middel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen gemeenten nadere regels stellen om incidentele asverstrooiing te reguleren. Zo kunnen regels worden gesteld aan het verstrooien op openbare plaatsen en het verstrooien op bepaalde tijdstippen. · Artikel 6 van de Wet Bodembescherming geeft de mogelijkheid een AMvB vast te stellen met betrekking tot asverstrooiing op de bodem. Het Ministerie van VROM heeft echter aangegeven dat zij dit niet overweegt vanwege het geringe bodembeschermingbelang.

× Heb je een vraag?